Deze algemene voorwaarden gelden voor producten en diensten van Evelien IJpelaar Fotografie.

Auteursrecht Op alle foto’s van Evelien IJpelaar rust auteursrecht. De foto’s mogen dan ook niet zonder toestemming gekopieerd of verspreid worden. Als u een foto koopt dan blijft het auteursrecht uitdrukkelijk bij Evelien IJpelaar.

Prijzen Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld

Betaling U ontvangt voor levering de factuur. Zodra de factuur betaald is, worden de producten geleverd.

Retourneren Speciaal bestelde producten kunnen niet geretourneerd worden.
Bij aankoop van kaarten via de website heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Besluit u af te zien van aankoop dan geeft u dat binnen 14 dagen door aan Evelien IJpelaar Fotografie. De retourkosten komen voor rekening van de consument. U dient zorgvuldig met de producten om te gaan en retourbetaling kan alleen als de producten onbeschadigd en in originele staat retour ontvangen zijn.

Verwerking bestelling kaarten Uw bestelling van kaarten wordt doorgaans binnen 3 werkdagen klaar gemaakt. Verzenden gebeurt nadat de betaling is ontvangen.

Privacy Persoonlijke gegevens gebruik ik enkel voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Ik verstrek nooit persoonlijke informatie aan derden.